Kreitser's Sonata
May 8, 2012

PozdnishevMikhail Porechenkov
Lisa, GirlNatasha Shvets
Polina, LadyKsenia Lavrova-Glinka
Trukhachevsky,Shop-assistantSergey Shnirev
Merchant, EgorVictor Kulukhin